Non-governmental All-Ukrainian Public Organization
"TV Viewers Association of Parents of Ukraine"

Єдиний в Україні сайт, на якому міститься найпотрібніша і найправдивіша інформація про медіа та кіноіндустрію і завдяки якому кожна сім’я може своїми діями впливати на ефективний захист психофізичного здоров’я своєї дитини, зберегти міць родини, та культурні і духовні надбання країни.

Батьки обирають найкращий телеканал 2020 року

ТРК "Україна"
Інтер
1+1
СТБ
ICTV
Новий канал
UA:ПЕРШИЙ
2+2
ТЕТ
НТН
К 1
К 2
МЕГА


Батьки обирають найкращий телеканал для дітей 2020 року

Малятко TV
ПлюсПлюс
Піксель TV

03.09.2009

Прес-релiз. Фальсифікації в офіційних документах Верховної Ради України? Знаряддя злочину – пунктуація?!

Прес-реліз (україномовна версія)

Фальсифікації в офіційних документах Верховної Ради України?
Знаряддя злочину – пунктуація?!Здійснюючи моніторинг інформаційного законодавства України, покликаного захищати права споживачів медіа, Всеукраїнською громадською організацією «Телеглядацька асоціація батьків України» (ТабУ) було зафіксовано факт безпідставної появи знаку пунктуації – коми в останній редакції абзацу 2 частини 1 ст. 26 Закону України «Про рекламу», опублікованого в березні 2008 року на офіційному веб-сайті вищого законодавчого органу влади України – Верховної Ради.

Наявність коми між двома словами наприкінці норми, зазначеної частини Закону, не була передбачена змінами за які проголосували депутати. Так, згідно із Законом України N 145-VI від 18.03.2008 року до абзацу 2 частини 1 ст. 26 Закону України «Про рекламу» вносились зміни у вигляді додавання лише одного слова без коми. Змінами не передбачалось і викладення існуючої норми у новій редакції. Крім того, присутність коми суперечить логіці, закладеній у статті 1 Закону України «Про рекламу», при визначенні поняття «споживачі реклами».

Юридичним наслідком несанкціонованого внесення коми до офіційної редакції Закону України «Про рекламу» є викривлення державної політики у сфері захисту прав споживачів. Тобто сьогодні державний орган влади (Держспоживстандарт), покликаний захищати інтереси споживачів від недобросовісних продавців, виробників та рекламістів через кому отримав абсурдні повноваження захищати рекламу від справедливих вимог споживачів реклами.

Пам’ятаючи про фальсифікації на сервері Центральної виборчої комісії під час виборів Президента України у 2004-му році, члени організації вважають неприпустимими для демократичної держави факти фальсифікації у законодавчих актах, що знаходяться на офіційному веб-сайті Верховної Ради України та використовуються громадянами усієї країни у процесі реалізації ними норм права.

На підставі викладеного вище Всеукраїнська громадська організація «Телеглядацька асоціація батьків України» сьогодні спрямувала звернення разом із підтверджуючими матеріалами до Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України та Голови Служби безпеки України із проханням дати юридичну оцінку виявленим організацією фактам фальсифікацій у публічному законодавстві, розміщеному на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.

У своєму зверненні організація також просить компетентні державні органи терміново здійснити ревізію усього законодавства країни (в першу чергу фінансового), призначеного для загального користування та розміщеного на офіційних веб-сайтах державних органів влади, оскільки, на думку громадськості, незаконні знаки пунктуації можуть становити загрозу національній безпеці країни та бути причиною вкрай тяжких наслідків для економіки України під час кризи.

P.S.
Щодо піднятого питання організація може надати журналістам матеріальні носії інформації із фотокопіями, які підтверджують викладені у прес-релізі факти.


Докладний юридичний аналіз:
http://www.tabu.org.ua/index.php?fname=1251973982&level=1&templ=t1

З повагою прес-служба Всеукраїнської громадської
організації «Телеглядацька асоціація батьків України»


Пресс-релиз (русскоязычная версия)

Фальсификации в официальных документах Верховной Рады Украины? Орудие преступления – пунктуация?!

Осуществляя мониторинг информационного законодательства Украины, призванного защищать права потребителей медиа, Всеукраинской общественной организацией «Телезрительская ассоциация родителей Украины» был зафиксирован факт безосновательного возникновения знака пунктуации – запятой в последней редакции абзаца 2 части 1 ст. 26 Закона Украины «О рекламе», опубликованного в марте 2008 года на официальном веб-сайте высшего законодательного органа власти Украины – Верховной Рады.

Наличие запятой между двумя совами в конце нормы, упомянутой части Закона, не было предусмотрено изменениями, за которые проголосовали депутаты. Так согласно Закону Украины № 145-VI от 18.03.2008 года к абзацу 2 части 1 ст. 26 Закона Украины «О рекламе» вносились изменения в виде дополнения только одним словом без запятой. Изменениями также не предусматривалось изложение существующей нормы в новой редакции. Кроме того, присутствие запятой противоречит логике, заложенной в статье 1 Закона Украины «О рекламе», при определении понятия «потребители рекламы».

Юридическим последствием несанкционированного внесения запятой в официальную редакцию Закона Украины «О рекламе» является искажение государственной политики в сфере защиты прав потребителей. То есть, на сегодняшний день государственный орган власти (Госпотребстандарт), призванный защищать права потребителей от недобросовестных продавцов, производителей и рекламистов, из-за запятой получил абсурдные полномочия защищать рекламу от справедливых требований потребителей рекламы.

Памятуя о фальсификациях на сервере Центральной избирательной комиссии во время выборов Президента Украины в 2004-м году, члены организации считают недопустимым для демократического государства факты фальсификации в законодательных актах, которые находятся на официальном веб-сайте Верховной Рады Украины и используются гражданами всей страны в процессе реализации ими норм права.

На основании вышеизложенного Всеукраинская общественная организация «Телезрительская ассоциация родителей Украины» сегодня направила обращение вместе с подтверждающими материалами к Председателю Верховной Рады Украины, Премьер-министру Украины и Главе Службы безопасности Украины с просьбой дать юридическую оценку выявленным организацией фактам фальсификации в публичном законодательстве, размещённом на официальном веб-сайте Верховной Рады Украины.

В своём обращении организация также просит компетентные государственные органы срочно провести ревизию всего законодательства страны (в первую очередь финансового), предназначенного для общего пользования и размещённого на официальных веб-сайтах государственных органов власти, поскольку, по мнению общественности, незаконные знаки пунктуации могут представлять собой угрозу национальной безопасности страны и быть причиной крайне тяжёлых последствий для экономики Украины во время кризиса.

P.S.
В случае заинтересованности поднятым вопросом организация может предоставить материальные носители информации с фотокопиями, подтверждающими изложенные в пресс-релизе факты.

Подробный юридический анализ:
http://www.tabu.org.ua/index.php?fname=1251973982&level=1&templ=t1

С уважением, пресс-служба Всеукраинской общественной
организацией «Телезрительская ассоциация родителей Украины»


 • Кращі фільми для всієї родини • Кращі телеканали для всієї родини

  1. 1+1

  2. СТБ

  3. Інтер

  4. ICTV • Кращі кінотеатри для всієї родини

  1. Мережа кінотеатрів "Планета Кіно"

  2. Мережа кінотеатрів
  "Multiplex" (м.Київ)

  3. Розважальний комплекс «Dream Town» (м.Київ)
 •  УВАГА!  

  Шановні батьки! Просимо Вас у випадку виявлення фактів порушення законодавства України покликаного захищати суспільну мораль, або права неповнолітніх глядачів, слухачів, терміново звернутись до нашої організації із підтверджуючою інформацією (фото-відео зйомка, квитки кінотеатрів, запис телевізійних та радіопередач, тощо). Від Вас залежить європейський вибір, демократія, законність та майбутнє Української Нації. Майбутнє наших дітей в наших руках.


  Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен та інших відомостей несуть автори публікацій, а рекламної інформації — рекламодавці. Організація може не поділяти думку авторів. Організація залишає за собою право редагувати надані матеріали.

  Публікація в інших виданнях матеріалів рубрик "колонка Максима Ростоцького" та "Фотогалерея" можлива тільки за умов погодження з автором.

  При використанні матеріалів сайту посилання на нього є обов’язковим.


  © Телеглядацька Асоціація Батьків України, 2004—2006
  Контакт: info@tabu.org.ua

  Створено: Addesign.com.ua, 2006
                                                                  META-Ukraine