Non-governmental All-Ukrainian Public Organization
"TV Viewers Association of Parents of Ukraine"

Єдиний в Україні сайт, на якому міститься найпотрібніша і найправдивіша інформація про медіа та кіноіндустрію і завдяки якому кожна сім’я може своїми діями впливати на ефективний захист психофізичного здоров’я своєї дитини, зберегти міць родини, та культурні і духовні надбання країни.

Батьки обирають найкращий телеканал 2020 року

ТРК "Україна"
Інтер
1+1
СТБ
ICTV
Новий канал
UA:ПЕРШИЙ
2+2
ТЕТ
НТН
К 1
К 2
МЕГА


Батьки обирають найкращий телеканал для дітей 2020 року

Малятко TV
ПлюсПлюс
Піксель TV

05.08.2009

Прес-реліз. ЄВРО 2012 БЕЗ ПЕРШОГО МІСЦЯ ПО ДИТЯЧОМУ АЛКОГОЛІЗМУ!!!

Прес-реліз (україномовна версія)
ЄВРО 2012 БЕЗ ПЕРШОГО МІСЦЯ ПО ДИТЯЧОМУ АЛКОГОЛІЗМУ!!!

Всеукраїнська громадська організація «Телеглядацька асоціація батьків України» сьогодні звернулась до виробника пива, торгівельної марки «Оболонь», з вимогою терміново відкликати з ефіру українських телеканалів рекламні ролики пива, у яких, на думку громадськості, міститься неправдива та суспільно небезпечна інформація.

З огляду на те, що за даними Всесвітньої організації здоров’я Україна у 2008 році посіла перше місце в Європі за рівнем дитячого алкоголізму, батьки вважають крайньою соціальною безвідповідальністю твердження, яке міститься у телевізійних роликах ТМ «Оболонь», а саме: «Футбол без пива не футбол»! Адже воно не підтверджується ані офіційними науковими дослідженнями, ані правилами футбольної гри. Крім цього твердження виробників пива підриває авторитет викладачів та батьків, що прагнуть у процесі виховання розмежовувати алкоголь та великий спорт, котрим є футбол, а також створює умови, за яких діти із ще не сформованим світоглядом сприймають рекламну фантазію дорослих пивоварів, як істину.

Разом з тим організація спрямувала відеозаписи рекламних роликів ТМ «Оболонь» до державних контролюючих органів та голови Федерації футболу України з проханням надати роз’яснення телеглядачам, чи дійсно з огляду на нормативні документи FIFA, UEFA та ФФУ «футбол без пива не футбол».

P.S. Юридична довідка.

Закон України «Про рекламу»
Стаття 7 Принципи реклами
1. Основними принципами реклами є: законність, точність, достовірність, використання форм та засобів, які не завдають споживачеві реклами шкоди.
2. Реклама не повинна підривати довіру суспільства до реклами та повинна відповідати принципам добросовісної конкуренції.
3. Реклама не повинна містити інформації або зображень, які порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами пристойності.
4. Реклама повинна враховувати особливу чутливість дітей і не завдавати їм шкоди.

З повагою, прес-служба
Всеукраїнської громадської організації
«Телеглядацька асоціація батьків України»Пресс-релиз (русскоязычная версия)
ЕВРО 2012 БЕЗ ПЕРВОГО МЕСТА ПО ДЕТСКОМУ АЛКОГОЛИЗМУ!!!

Всеукраинская общественная организация «Телезрительская ассоциация родителей Украины» сегодня обратилась к производителю пива, торговой марке «Оболонь», с требованием немедленно отозвать с эфира украинских телеканалов рекламные ролики пива, в которых, по мнению общественности содержится неправдивая и общественно опасная информация.

Исходя из того, что по данным Всемирной организации здравоохранения Украина в 2008 году заняла первое место в Европе по уровню детского алкоголизма, родители считают крайней социальной безответственностью утверждение, которое содержится в рекламных роликах ТМ «Оболонь», а именно: «Футбол без пива не футбол»! Тем более, что оно не подтверждено ни официальными научными исследованиями, ни правилами футбольной игры. Кроме того, утверждение производителей пива подрывает авторитет преподавателей и родителей, которые стремятся в процессе воспитания разграничивать алкоголь и большой спорт, которым является футбол, а также создаёт условия, при которых дети с ещё не сформировавшимися мировоззрениями воспринимают рекламную фантазию пивоваров, как истину.

Вместе с этим организация направила видеозаписи рекламных роликов ТМ «Оболонь» государственным контролирующим органам и главе Федерации футбола Украины с просьбой дать разъяснение телезрителям действительно ли, исходя из нормативных документов FIFA, UEFA и ФФУ, «футбол без пива не футбол».

P.S. Юридическая справка

Закон Украины «О рекламе»
Статья 7 Принципы рекламы
1. Основными принципами рекламы являются: законность, точность, достоверность, использование форм и средств, которые не причиняют потребителю рекламы вред.
2. Реклама не должна подрывать доверия общества к рекламе, и должна соответствовать принципам добросовестной конкуренции.
3. Реклама не должна содержать информацию или изображения, которые нарушают этические, гуманистические, нравственные нормы, пренебрегают правилами пристойности.
4. Реклама должна учитывать особую чувствительность детей и не причинять им вред.

С уважением, пресс-служба
Всеукраинской общественной организации
«Телезрительская ассоциация родителей Украины»


Телеглядацька асоціація батьків України
 • Кращі фільми для всієї родини • Кращі телеканали для всієї родини

  1. 1+1

  2. СТБ

  3. Інтер

  4. ICTV • Кращі кінотеатри для всієї родини

  1. Мережа кінотеатрів "Планета Кіно"

  2. Мережа кінотеатрів
  "Multiplex" (м.Київ)

  3. Розважальний комплекс «Dream Town» (м.Київ)
 •  УВАГА!  

  Шановні батьки! Просимо Вас у випадку виявлення фактів порушення законодавства України покликаного захищати суспільну мораль, або права неповнолітніх глядачів, слухачів, терміново звернутись до нашої організації із підтверджуючою інформацією (фото-відео зйомка, квитки кінотеатрів, запис телевізійних та радіопередач, тощо). Від Вас залежить європейський вибір, демократія, законність та майбутнє Української Нації. Майбутнє наших дітей в наших руках.


  Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен та інших відомостей несуть автори публікацій, а рекламної інформації — рекламодавці. Організація може не поділяти думку авторів. Організація залишає за собою право редагувати надані матеріали.

  Публікація в інших виданнях матеріалів рубрик "колонка Максима Ростоцького" та "Фотогалерея" можлива тільки за умов погодження з автором.

  При використанні матеріалів сайту посилання на нього є обов’язковим.


  © Телеглядацька Асоціація Батьків України, 2004—2006
  Контакт: info@tabu.org.ua

  Створено: Addesign.com.ua, 2006
                                                                  META-Ukraine