Non-governmental All-Ukrainian Public Organization
"TV Viewers Association of Parents of Ukraine"

Єдиний в Україні сайт, на якому міститься найпотрібніша і найправдивіша інформація про медіа та кіноіндустрію і завдяки якому кожна сім’я може своїми діями впливати на ефективний захист психофізичного здоров’я своєї дитини, зберегти міць родини, та культурні і духовні надбання країни.

Батьки обирають найкращий телеканал 2020 року

ТРК "Україна"
Інтер
1+1
СТБ
ICTV
Новий канал
UA:ПЕРШИЙ
2+2
ТЕТ
НТН
К 1
К 2
МЕГА


Батьки обирають найкращий телеканал для дітей 2020 року

Малятко TV
ПлюсПлюс
Піксель TV

01.11.2007

Прес-реліз. НЕХАЙ УРЯД ПОГРАЄ У ТЕ, ЩО НАШИМ ДІТЯМ ДОЗВОЛЯЄ!

Прес-реліз (україномовна версія).

НЕХАЙ УРЯД ПОГРАЄ У ТЕ, ЩО НАШИМ ДІТЯМ ДОЗВОЛЯЄ!

Сьогодні Всеукраїнська громадська організація «Телеглядацька асоціація батьків України» спрямувала Прем’єр-міністру України звернення, до якого було докладено диски із надзвичайно жорстокими комп’ютерними іграми “Rule of Rose”та “Manhunt 2”, що знаходяться у вільному продажі в крамницях нашої держави та визнані громадськістю і чиновниками багатьох країн світу, небезпечними для молоді.


Організація пішла на такий крок тому, що, на думку її представників, суспільно-небезпечна бездіяльність Уряду у гуманітарній сфері з важливих для дітей питань призводить до подальшого занепаду культури і духовності підростаючого покоління, сприяє погіршенню криміногенної ситуації в країні.

Зокрема, мова йде про небажання влади упорядкувати процес розповсюдження та реалізації комп’ютерних ігор з елементами жорстокості, насильства, еротики.

Попри те, що Телеглядацька асоціація батьків України фахово та вперше в Україні розробила критерії відбору і маркування комп’ютерних ігор в залежності від вікової аудиторії осіб, на яку вони розраховані ще 20 липня 2006-го року та неодноразово зверталась до Уряду разом із широкими колами громадськості з усієї країни, серед яких є фахівці у галузі журналістики, психології, педагогіки, права із вмотивованими пропозиціями, аналізом світового досвіду, розробленими критеріями щодо проблеми розповсюдження та реалізації комп’ютерних ігор, влада так і не дослухалась до вимог громадськості. Цинічне мовчання Кабінету Міністрів України доходить до того, що численні колективні звернення батьків, викладачів навчальних закладів, журналістів, юристів і психологів залишаються поза увагою та на них не надається навіть письмова відповідь з боку чиновників, що є неприпустимим з огляду на вітчизняне законодавство та європейські стандарти.

Дивує також і те, що після того, як Телеглядацька асоціація батьків України почала підіймати зазначену проблематику у ЗМІ та перед владою, через декілька місяців Міністерство освіти і науки України, відгукнувшись на наші пропозиції, вирішило взяти на себе додатковий обов’язок по експертизі комп’ютерних ігор і присвоєнню їм відповідного індексу вікових обмежень, заявивши про це у пресі. Проте, Кабінет Міністрів України черговий раз залишив ініціативу нашої організації, підкріплену Міністерством освіти, без прийняття нормативного акту.

Батьки переконані, оскільки Прем’єр не бажає дізнаватись про повний безлад та занепад у гуманітарному напрямку діяльності його Уряду з письмових звернень громадськості, то можливо він (як окремі його колеги – європейські високопосадовці) після того, як сам, або разом із родичами чи міністрами пограє у небезпечні ігри, все ж таки зробить крок назустріч дітям.

Сподіваємось, Уряд до свого наступного засідання пограє у ці криваві ігри та нарешті прийме постанову, якою затвердить положення щодо регламентації обігу комп’ютерних ігор, аналогічну тій, яка регулює обіг кіновідеопродукції.

Г А Н Ь Б А !!!

P.S. Нагадаємо, що у США та країнах Євросоюзу ця проблема давно вирішена. Там дбають про майбутнє нації. Так, британська рада з класифікації фільмів нещодавно вже вдруге відмовилась давати згоду на продаж в магазинах гри “Manhunt 2”. За даними асоціації Elspa, лише 2% ігр, які продаються в Британії, отримують сертифікать «Дітям до 18» (по матеріалам: podrobnosti.ua).


Телеглядацька асоціація батьків України


Пресс-релиз (русскоязычная версия)

ПУСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО СЫГРАЕТ В ТО, ЧТО НАШИМ ДЕТЯМ РАЗРЕШАЕТ !
(ПОСЫЛКА ОТ ВОЗМУЩЁННЫХ РОДИТЕЛЕЙ)


Сегодня Всеукраинская общественная организация «Телезрительская ассоциация родителей Украины» направила Премьер-министру Украины обращение, к которому были приложены диски с чрезвычайно жестокими компьютерными играми “Rule of Rose”та “Manhunt 2”, которые находятся в свободной продаже в магазинах нашей страны и признаны общественностью и чиновниками многия стран мира опасными для молодёжи.

Организация пошла на такой шаг потому, что, по мнению её представителей, социально-опасная бездеятельность Правительства в гуманитарной сфере по важным для детей вопросам приводит к дальнейшему упадку культуры и духовности подрастающего поколения, способствует ухудшению криминогенной ситуации в стране.

Речь идёт о нежелании властей упорядочить процесс распространения и реализации компьютерных игр с элементами насилия, жестокости и эротики.

Несмотря на то, что Телезрительская ассоциация родителей Украины компетентно и впервые в Украине разработала критерии отбора и маркировки компьютерных игр в зависимости от возрастной аудитории лиц, на которую они рассчитаны, ещё 20 июля 2006 года и неоднократно обращалась к Правительству вместе с широкими кругами общественности всей страны, среди которых есть специалисты в области журналистики, психологии, педагогики, права с обоснованными предложениями, анализом мирового опыта, разработанными критериями по проблеме распространения и реализации компьютерных игр, власти так и не прислушались к требованиям общественности. Циничное молчание Кабинета Министров Украины доходит до того, что многочисленные коллективные обращения родителей, преподавателей учебных заведений, журналистов, юристов и психологов остаются без внимания и на них не даётся даже письменный ответ со стороны чиновников, что является не допустимым с точки зрения национального законодательства и европейских стандартов.

Удивляет так же и то, что после того, как Телезрительская ассоциация родителей Украины начала поднимать данную проблематику в СМИ и перед властями, через несколько месяцев Министерство образования и науки Украины откликнувшись на наше предложение, решило взять на себя дополнительные обязанности по экспертизе компьютерных игр и присвоению им соответствующего индекса возрастных ограничений, заявив об этом в прессе. Однако, Кабинет Министров Украины очередной раз оставил инициативу нашей организации, подкреплённую Министерством образования, без принятия нормативного акта.

Родители убеждены, поскольку Премьер не желает узнавать о полном беспределе и упадке в гуманитарном направлении деятельности его Правительства из письменных обращений граждан, то возможно он (как и отдельные его коллеги – европейские высокопоставленные чиновники) после того, как сам, или вместе с родственниками и министрами поиграет в опасные игры, все-таки сделает шаг навстречу детям.

Надеемся, Правительство к своему следующему заседанию поиграет в эти кровавые игры и, наконец, примет постановление, которым утвердит положение о регламентации распространения компьютерных игр аналогичное уже действующему в отношении киновидеопродукции.

П О З О Р !!!

P.S. Напоминаем, что в США и странах Евросоюза эта проблема давно решена. Там заботятся о будущем нации. Так, британский совет по классификации фильмов недавно уже во второй раз отказал дать согласие на продажу в магазинах игры “Manhunt 2”. По данным ассоциации Elspa, только 2% игр, которые продаются в Британии, получают сертификат «Детям до 18» (по матеріалам: podrobnosti.ua).


Телезрительская ассоциация родителей Украины


 • Кращі фільми для всієї родини • Кращі телеканали для всієї родини

  1. 1+1

  2. СТБ

  3. Інтер

  4. ICTV • Кращі кінотеатри для всієї родини

  1. Мережа кінотеатрів "Планета Кіно"

  2. Мережа кінотеатрів
  "Multiplex" (м.Київ)

  3. Розважальний комплекс «Dream Town» (м.Київ)
 •  УВАГА!  

  Шановні батьки! Просимо Вас у випадку виявлення фактів порушення законодавства України покликаного захищати суспільну мораль, або права неповнолітніх глядачів, слухачів, терміново звернутись до нашої організації із підтверджуючою інформацією (фото-відео зйомка, квитки кінотеатрів, запис телевізійних та радіопередач, тощо). Від Вас залежить європейський вибір, демократія, законність та майбутнє Української Нації. Майбутнє наших дітей в наших руках.


  Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен та інших відомостей несуть автори публікацій, а рекламної інформації — рекламодавці. Організація може не поділяти думку авторів. Організація залишає за собою право редагувати надані матеріали.

  Публікація в інших виданнях матеріалів рубрик "колонка Максима Ростоцького" та "Фотогалерея" можлива тільки за умов погодження з автором.

  При використанні матеріалів сайту посилання на нього є обов’язковим.


  © Телеглядацька Асоціація Батьків України, 2004—2006
  Контакт: info@tabu.org.ua

  Створено: Addesign.com.ua, 2006
                                                                  META-Ukraine