Non-governmental All-Ukrainian Public Organization
"TV Viewers Association of Parents of Ukraine"

Єдиний в Україні сайт, на якому міститься найпотрібніша і найправдивіша інформація про медіа та кіноіндустрію і завдяки якому кожна сім’я може своїми діями впливати на ефективний захист психофізичного здоров’я своєї дитини, зберегти міць родини, та культурні і духовні надбання країни.

Батьки обирають найкращий телеканал 2020 року

ТРК "Україна"
Інтер
1+1
СТБ
ICTV
Новий канал
UA:ПЕРШИЙ
2+2
ТЕТ
НТН
К 1
К 2
МЕГА


Батьки обирають найкращий телеканал для дітей 2020 року

Малятко TV
ПлюсПлюс
Піксель TV

04.09.2006

Прес-реліз. Діти, батьки та викладачі знову стали заручниками бандитів з «Бригади»!

Україномовна версія

Діти, батьки та викладачі знову стали заручниками бандитів з «Бригади»!

Разом із початком нового навчального року на українському телеканалі НТН четвертого вересня 2006 року стартує показ сумнозвісного російського телесеріалу режисера Олексія Сидорова «Бригада» у прайм-тайм, а точніше у 20 годині 00 хвилин.

Хто переможе у боротьбі за дитячі душі? Викладачі чи бандити з фільму «Бригада»? Сили нерівні. З одного боку гарні, успішні, молоді, сильні правопорушники, з величезними прибутками від наркобізнесу, пограбувань, вбивств, торгівлі зброєю, а з другого боку, математичка, фізик, хімічка, керівничка з низькою зарплатнею та глобусом і указкою в руках.

Враховуючи факти криміналізації підлітків після перегляду телесеріалу «Бригада», в якому романтизуються образи бандитів, що призвело до багатьох кривавих і жахливих злочинів на території України та країн СНД, занепокоєні представники «Телеглядацької асоціації батьків України» звернулись (04.09.2006 року) до Генерального директора НТН з проханням у знак доброї волі та поваги до родин шанувальників діяльності телеканалу НТН, інших громадян України, здійснити дії по припиненню демонстрації зазначеного серіалу на телеканалі о 20-й годині 00 хвилин, та перенесенню часу його показу на час після 23-ї години 00 хвилин.

Всеукраїнська громадська організація «Телеглядацька асоціація батьків України» також звернулась до Міністра культури і туризму України із проханням здійснити перегляд індексу глядацької аудиторії присвоєного Міністерством телесеріалу «Бригада», який визначає умови та час розповсюдження фільмів на території України, в бік його підвищення до індексу «18», що автоматично дасть юридичні підстави для недопущення показу серіалу на телебаченні до 23 години 00 хвилин.

Зазначеним вище особам було також надіслано підбірку статей із різних ЗМІ, де журналісти б’ють на спалах і приводять конкретні приклади трагедій, що стались за участю підлітків після перегляду ними телесеріалу «Бригада». Така доведена часом суспільна небезпека фільму робить його унікальним і потребує при оцінці серіалу та визначенні умов його розповсюдження акцентувати увагу в першу чергу не на позиції кінознавців та кінокритиків, виокремлюючи лише культурно-естетичні цінності твору як до твору, що являє собою високу культурну цінність, а пріоритетній думці психологів, юристів, батьків, та досвіді діяльності правоохоронних органів, отриманому при розслідуванні підліткових злочинів за час обігу телесеріалу «Бригада» на території України та країн СНД.

Про своє занепокоєння долею українських дітей «Телеглядацькою асоціацією батьків України» було розширено поінформовано й інших представників законодавчої та виконавчої влади країни.

Сподіваємось, позиція свідомих громадян України буде сприяти недопущенню чиновниками та бізнесменами демонстрації відеоенциклопедії по бандитизму (телесеріал «Бригада») на телебаченні в час переважно сімейних переглядів.

Русскоязычная версия

Дети, родители и преподаватели снова стали заложниками бандитов из «Бригады»!

Вместе с началом нового учебного года на украинском телеканале НТН четвёртого сентября 2006 года стартует показ печальноизвестного российского телесериала режиссера Алексея Сидорова «Бригада» в прайм-тайм, а точнее в 20 часов 00 минут.

Кто победит в борьбе за детские души? Преподаватели или бандиты из фильма «Бригада»? Силы неравные. С одной стороны красивые, успешные, молодые сильные правонарушители с огромными прибылями от наркобизнеса, грабежей, убийств, торговли оружием, а с другой стороны математичка, физик, химичка, классная руководительница с низкой зарплатой и глобусом да указкой в руках.

Учитывая факты криминализации подростков после просмотра телесериала «Бригада», в котором романтизируются образы бандитов, что привело ко многим кровавым и ужасным преступлениям на территории Украины и стран СНГ, обеспокоенные представители «Телезрительской ассоциации родителей Украины» обратились к Генеральному директору НТН с просьбой в знак доброй воли и уважения к семьям приверженцев деятельности телеканала НТН, других граждан Украины произвести действия по прекращению демонстрации указанного сериала на телеканале в 20 часов 00 минут и перенести его показ на время после 23 часов 00 минут.

Всеукраинская общественная организация «Телезрительская ассоциация родителей Украины» также обратилась к Министру культуры и туризма Украины с просьбой осуществить пересмотр индекса зрительской аудитории, присвоенный Министерством телесериалу «Бригада», который определяет условия и время распространения фильма на территории Украины, в сторону его повышения до индекса «18», что астоматически даст юридические основания для недопущения показа сериала на телевидении до 23 часов 00 минут.

Упомянутым выше личностям было также направлена подборка статей из различных СМИ, где журналисты бьют в набат и приводят конкретные примеры трагедий, которые произошли при участии подростков после просмотра ими телесериала «Бригада». Такая доказанная временем общественная опасность фильма делает его уникальным и требует при оценке сериала и определении условий его распространения акцентировать внимание в первую очередь не на позиции киноведов и кинокритиков, выделяющих лишь культурно-эстетические ценности произведения, а на приоритетном мнении психологов, юристов, родителей и опыте деятельности правоохранительных органов, полученном при расследовании подростковых преступлений за время обращения телесериала «Бригада» на территории Украины и стран СНГ.

Про свою обеспокоенность судьбой украинских детей «Телезрительская ассоциация родителей Украины» расширенно проинформировала и других представителей законодательной и исполнительной власти страны.

Надеемся, позиция сознательных граждан Украины будет содействовать недопущению чиновниками и бизнесменами демонстрации видеоэнциклопедии по бандитизму (телесериал «Бригада») на телевидении во время преимущественно семейных просмотров.Телеглядацька асоціація батьків України
 • Кращі фільми для всієї родини • Кращі телеканали для всієї родини

  1. 1+1

  2. СТБ

  3. Інтер

  4. ICTV • Кращі кінотеатри для всієї родини

  1. Мережа кінотеатрів "Планета Кіно"

  2. Мережа кінотеатрів
  "Multiplex" (м.Київ)

  3. Розважальний комплекс «Dream Town» (м.Київ)
 •  УВАГА!  

  Шановні батьки! Просимо Вас у випадку виявлення фактів порушення законодавства України покликаного захищати суспільну мораль, або права неповнолітніх глядачів, слухачів, терміново звернутись до нашої організації із підтверджуючою інформацією (фото-відео зйомка, квитки кінотеатрів, запис телевізійних та радіопередач, тощо). Від Вас залежить європейський вибір, демократія, законність та майбутнє Української Нації. Майбутнє наших дітей в наших руках.


  Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен та інших відомостей несуть автори публікацій, а рекламної інформації — рекламодавці. Організація може не поділяти думку авторів. Організація залишає за собою право редагувати надані матеріали.

  Публікація в інших виданнях матеріалів рубрик "колонка Максима Ростоцького" та "Фотогалерея" можлива тільки за умов погодження з автором.

  При використанні матеріалів сайту посилання на нього є обов’язковим.


  © Телеглядацька Асоціація Батьків України, 2004—2006
  Контакт: info@tabu.org.ua

  Створено: Addesign.com.ua, 2006
                                                                  META-Ukraine