Non-governmental All-Ukrainian Public Organization
"TV Viewers Association of Parents of Ukraine"

Єдиний в Україні сайт, на якому міститься найпотрібніша і найправдивіша інформація про медіа та кіноіндустрію і завдяки якому кожна сім’я може своїми діями впливати на ефективний захист психофізичного здоров’я своєї дитини, зберегти міць родини, та культурні і духовні надбання країни.

Батьки обирають найкращий телеканал 2020 року

ТРК "Україна"
Інтер
1+1
СТБ
ICTV
Новий канал
UA:ПЕРШИЙ
2+2
ТЕТ
НТН
К 1
К 2
МЕГА


Батьки обирають найкращий телеканал для дітей 2020 року

Малятко TV
ПлюсПлюс
Піксель TV

ПРО НАС

ABOUT US


All-Ukrainian non-government organization “TV Viewers association of parents of Ukraine” is non-profit organization, registered with the Ministry of Justice of Ukraine on 27 September 2004, and represents civil initiative, which unites citizens of Ukraine independently of their political views and beliefs, who wish to effectively protect psychological health of children, strengthening family values, rule of law, high moral and achievements of world democracy in society.

Purpose and task of the Association is:

-to promote compliance with principles of law, openness, democracy, culture and high moral in informational relations, which arise in all the spheres of life and activity of society, satisfaction and protection of mutual interests of its members;

-to promote compliance of printed and audiovisual mass-media with principles of law, openness, democracy, culture and high moral in process of their activity;

-to promote avoidance of propaganda of cruelty, violence, immorality, heartlessness, brutality, obscenity, harmful psychological and physical influence in industries of informational activity, culture, art and advertising (including in industries of cinematography, TV and radio broadcasting, printed mass-media and relationships related to production, distribution and consumption of entertaining, concert and spectacular events, means of communication and transmission of information, electronic and computer games and databases etc.).

* * *ПРО НАС


Всеукраїнська громадська організація „Телеглядацька асоціація батьків України” є неприбутковою організацією зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2004 року, і являє собою громадську ініціативу, що об’єднує громадян України незалежно від їх політичних поглядів та переконань, які прагнуть ефективного захисту психічного здоров’я дітей, зміцнення сімейних цінностей, панування у суспільстві законності, високої моралі та надбань світової демократії.

Метою та завданнями Асоціації є:

-сприяння дотриманню принципів законності, гласності, демократії, культури та високої моралі в інформаційних відносинах, які виникають у всіх сферах життя і діяльності суспільства, задоволення та захист спільних інтересів своїх членів;

-сприяння утвердженню у діяльності друкованих і аудіовізуальних засобів масової інформації принципів законності, гласності, демократії, культури та високої суспільної моралі;

-cприяння запобіганню пропаганді жорстокості, насильства, аморальності, бездуховності, брутальності, непристойності, шкідливого психофізичного впливу у галузях інформації і інформаційної діяльності, культури, мистецтва та реклами ( у тому числі в галузі кінематографії, галузях телевізійних, радіомовних, друкованих засобів масової інформації, та відносин пов’язаних з виробництвом, розповсюдженням та споживанням розважальних, концертно - видовищних, видовищних заходів, засобів зв’язку і передавання інформації, електронних та комп’ютерних ігор і баз даних, тощо).

* * *О НАС


Всеукраинская общественная организация «Телезрительская ассоциация родителей Украины» является неприбыльной организацией зарегистрированной, в Министерстве юстиции Украины 27 сентября 2004 года, и представляет собой общественную инициативу, которая объединяет граждан Украины независимо от их политических взглядов и убеждений, желающих эффективной защиты психического здоровья детей, утверждения семейных ценностей и господства в обществе законности, высокой нравственности, достижений мировой демократии.

Цель и задачи Ассоциации:

-содействие утверждению принципов законности, гласности, демократии, культуры и высокой морали в информационных отношениях, которые возникают во всех сферах жизни и деятельности общества, защита интересов своих членов;

-содействие утверждению в деятельности печатных и аудиовизуальных средств массовой информации принципов законности, гласности, демократии, культуры и высокой нравственности;

-содействие предотвращению пропаганды жестокости, насилия, аморальности, непристойности в сфере информационной деятельности, культуры, искусств и рекламы (включая сферу кинематографии, телевидения, радиовещания, печатных СМИ, а также отношения, возникающие в связи с производством, потреблением и распространением развлекательных, концертно-зрелищных, зрелищных мероприятий, средств связи и передачи информации, электронных и компьютерных игр и баз данных, и др.).


 • Кращі фільми для всієї родини • Кращі телеканали для всієї родини

  1. 1+1

  2. СТБ

  3. Інтер

  4. ICTV • Кращі кінотеатри для всієї родини

  1. Мережа кінотеатрів "Планета Кіно"

  2. Мережа кінотеатрів
  "Multiplex" (м.Київ)

  3. Розважальний комплекс «Dream Town» (м.Київ)
 •  УВАГА!  

  Шановні батьки! Просимо Вас у випадку виявлення фактів порушення законодавства України покликаного захищати суспільну мораль, або права неповнолітніх глядачів, слухачів, терміново звернутись до нашої організації із підтверджуючою інформацією (фото-відео зйомка, квитки кінотеатрів, запис телевізійних та радіопередач, тощо). Від Вас залежить європейський вибір, демократія, законність та майбутнє Української Нації. Майбутнє наших дітей в наших руках.


  Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен та інших відомостей несуть автори публікацій, а рекламної інформації — рекламодавці. Організація може не поділяти думку авторів. Організація залишає за собою право редагувати надані матеріали.

  Публікація в інших виданнях матеріалів рубрик "колонка Максима Ростоцького" та "Фотогалерея" можлива тільки за умов погодження з автором.

  При використанні матеріалів сайту посилання на нього є обов’язковим.


  © Телеглядацька Асоціація Батьків України, 2004—2006
  Контакт: info@tabu.org.ua

  Створено: Addesign.com.ua, 2006
                                                                  META-Ukraine